Privacyverklaring

Versie: 26 juli 2023

Inleiding

De website www.werkenbijcurtec.com staat onder beheer van CurTec Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18029664, hierna te noemen: CurTec. De contactgegevens van CurTec zijn onderaan deze verklaring én op de corporate website te vinden.

Deze verklaring legt uit hoe CurTec omgaat met de informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld. Wees er u van bewust dat CurTec niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Persoonsgegevens

CurTec hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers. De informatie die CurTec omtrent haar gebruikers verzamelt en/of verwerkt, wordt uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

CurTec zal nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij:

 • de wet dat vereist ingeval van gerechtelijke procedures tegen CurTec of de website
 • CurTec haar rechten en eigendommen moet verdedigen
 • CurTec de persoonlijke veiligheid van medewerkers, klanten en andere relaties moet beschermen en verdedigen

CurTec bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te veranderen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met CurTec.

CurTec zal altijd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

Verwerkte gegevens

CurTec verzamelt informatie tijdens gebruikssessies van de website en onder die data kunnen zich persoonsgegevens bevinden. Deze gegevens worden opgeslagen in het CRM-systeem van CurTec. CurTec verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens in de volgende categorieën:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens

Wanneer u CurTec e-mail of andere berichten stuurt, worden die mogelijk bewaard. Aanvullende (persoons)gegevens kunnen uit functionele overwegingen worden gevraagd.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door CurTec worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van diensten aan gebruikers
 • het informeren van gebruikers over (nieuwe) producten, toepassingen, kennisontwikkeling en evenementen (onderaan dit bericht vinden gebruikers de mogelijkheid om hun gegevens aan te passen of zich af te melden)
 • administreren en het bijhouden van statistieken
 • het opbouwen van een klant/gebruikersprofiel in het CRM-systeem 

CurTec bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van de browser.

Een gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren. In dat geval is het echter mogelijk dat gebruikers niet alle functies van www.werkenbijcurtec.com kunnen benutten.

Gebruik van cookies door CurTec

Op de website www.werkenbijcurtec.com wordt gebruik gemaakt van verschillende typen cookies teneinde de dienstverlening te kunnen verbeteren:

1. Functioneel en technisch
Cookies die noodzakelijk zijn om de websitewww.werkenbijcurtec.com goed te kunnen laten werken en/of de gevraagde dienst(en) via deze website te kunnen leveren.

2. Google Analytics
Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Raadpleeg voor meer informatie, over deze analytische cookies alsmede de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, de privacyverklaring van Google.

3. LinkedIn
Cookies van LinkedIn om het gebruik ervan en pay-per-click advertenties mogelijk te maken. Raadpleeg LinkedIn’s privacyverklaring voor meer informatie over analytische cookies en de data die LinkedIn mogelijk verzameld.

Gebruik en toestemming

Door gebruik te maken van de website www.werkenbijcurtec.com geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens door CurTec op de manier en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Raadpleeg voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website www.curtec.com.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met CurTec:

+31 88 808 2000
curtec@curtec.com

Top